Nina Paaske Kjer studiewebsite

Om mig

Jeg hedder Nina Paaske Kjer. Jeg er 17 år gammel og jeg bor i Tune, en "landsby" i Greve Kommune, hvor jeg bor sammen med mine forældre og min storebror. Jeg har også en Berner Sennen som hedder Gaia. Jeg gik på Tune Skole fra 0.-8. klasse og på Halstedhus Efterskole i 9. og 10. klasse.

Jeg valgte at gå på HTX, fordi det er en af de eneste erhvervsskoler i Danmark, hvor man kan have de fag, som man skal være uddannet i, for at blive zoolog.

Efter HTX, vil jeg finde et studie, hvor jeg kan læse til at blive en zoolog, da det er mit drømmejob.

Hvad er et studiewebsite

På dette studiewebsite vil du kunne følge med i mine opgaver og reflektioner i fagene komIT/informatik på HTX Roskilde.

Hvert forløb vil have sin egen underside med en præsentation af emnet og opgaveløsningen, samt en dokumentation fa hvad jeg har gjort undervejs, og en refleksion over hvad jeg har fået ud af at arbejde med forløbet.

Mine forløb

Grundforløb

Løbende logbog

I min logbog kan du, for hvert modul, se hvad jeg har arbejdet med, haft af udfordringer og fundet af løsninger. samt relevante links til mit videre arbejde.

Se min LOGBOG

Se min Logbog om computerspil