TILBAGE TIL FORSIDEN

rapport

Rapport - Før jeg kunne starte med at lave min studiewebsite, skulle vi installere en editor - jeg valgte selvfølgelig brackets som anbefalet. Der gik ikke lang tid før de første problemer kom. Vi har lige fra start fået at vide at vi skulle kalde vores html fil ”index.html”, det gjorde jeg også, men jeg troede sagtens at man kunne tilføje sit eget navn bagefter eller hvad man nu ville skrive, så det gjorde jeg selvfølgelig. Jeg fandt hurtigt ud af at jeg havde gjort noget forkert, men fandt heldigvis hurtigt problemet og fik det løst. Nu havde jeg min hjemmeside klar, og kunne begynde med at fylde noget html på. Det første jeg gjorde, var at fortæller browseren hvilken version af html jeg havde tænkt mig at bruge. Det gjorde jeg med min doctype erklæring og fortalte den egentlig bare at jeg have tænkt mig at bruge html version 5. Derefter skulle jeg fortæller browseren hvorfra og hvortil min html skulle gå. Det er nemlig imellem de her to html tags hele min html kode kommer til at stå. Jeg laver derfor en linje imellem de to html tags, og tilføjer to sektioner - en ”head sektion” og en ”body sektion”. Fordi alt det man kommer til at se på selve hjemmesiden, er det der står imellem mit bodytag, og alt det der står, imellem min ”head sektion” er beskeder til browseren om hvordan den skal behandle den her data som jeg senere får lavet. Da jeg er færdig med det, tilføjer jeg et ”titel tag” som kommer til at stå oppe på fanebladet. Det næste jeg skal tilføje i min head sektion er tagget ”meta” med charsettet "utf-8" fordi jeg skal fortælle browseren at den skal benytte sig af det tegnesæt "utf-8" som indeholder æ, ø og å. Derefter rykker jeg ned i ”bodysektionen” og begynde på at lave mit indhold til studiewebsiten. Det første jeg skriver, er ”h1” fordi jeg gerne vil have en overskrift på min hjemmeside. Imellem dem skriver jeg som i opgaven ”DRIP”. Og det fortsætter jeg med får at få nogle overskrifter på. Det sidste jeg skal til at lave på min studiewebsite, er min logbog, hvor jeg for hvert modul, skal opdatere hvad jeg har arbejdet med. Fordi jeg ikke vil have at min logbog ligger på selve hjemmesien, skal jeg lave en ny fil til min logbog, så man kan gå ind på den når den når det er nødvendigt. Derfor laver jeg på min studiewebsite et ”ul” tag hvor jeg linker min logbog til den nye fil. Det gør jeg ved at skrive "li" "a href="LOGBOG.html">logbog "a""li". Nu er jeg egentlig så godt som færdig med at lave min studiewebsite.