Mia Studiewebsite

Mia Kronborg

Hej, velkommen til mit studieweb. Her kan du finde alle opgaver og forløb som vi har lavet inde for faget Kom/IT.

Grundforløb

1.2 KomIT

AfsluttendeEksamensProjekt

logbog

Har lavt forskellige logbøger til hvert forløb. Så hvis du skal finde en logbøg skal du ind og kigge på et bestemte forløbs logbog. :D