Mathias Nørgaards studiewebsite

Mathias Nørgaard

Information om mig

Jeg er 16 år, og jeg går på HTX Roskilde

Dette er endnu et tekstafsnit

Hvad er et studiewebsite?

På dette studiewebsite vil du kunne følge mine opgaver og reflektioner i fagene komIT/informatik på HTX Roskilde.

Hvert forløb vil have sin egen undersidemed en præsentation af emnet og opgaveløsningn, samt en dokumentation af hvad jeg har gjort undervejs, og en refleksion over hvad jeg har fået ud af at arbejde med forløbet.

Mine forløb

Grundforløb

Studieretningsforløb

Løbende logbog

I min logbog kan du, for hvert modul, se hvad jeg har arbejdet med, haft af udfordringer og fundet af løsninger, samt relevante links til mit videre arbejde

Se min LOGBOG

I denne tekst har jeg brugt fed tekst, men man kan også italic, eller kursiv tekst