Mads' studiewebsite

Om mig

Hej, jeg hedder Mads. Jeg går på HTX og har valgt det, fordi jeg gerne ville blive udfordret fagligt og gerne vil læse videre til ingeniør.

Hvad er et studiewebsite?

På dette studiewebsite vil du kunne følge med i mine opgaver og reflektioner i fagene KomIT/informatik på HTX Roskilde.

Hvert forløb vil have sin egen underside med en præsentation af emnet og opgaveløsningen, samt en dokumentation af hvad jeg har gjort undervejs, og en refleksion over hvad jeg har fået ud af at arbejde med forløbet.

Mine forløb

Grundforløb

Løbende logbog

I min logbog kan du, for hvert modul, se hvad jeg har arbejdet med, haft udfordringer og fundet af løsninger, samt relevante links til mit videre arbejde.

Se min logbog her.