Lucas´ Studiewebsite

Om mig

Jeg hedder Lucas Hagbarth Jørgensen, og jeg er 17år.

Jeg er en meget aktiv dreng, jeg svømmer-og styrketræner i min fritid, og meget andet. Jeg er lige kommet hjem fra efterskole, hvor gymnastik var det primære sport som alle elever havde til fælles.

Jeg har valgt HTX Roskilde, hørst og frammest fordi jeg bor her i Roskilde så det er dejlige tæt på. Men også fordi at jeg altid har været naturvidenskabeligt interesseret.

JEeg ikke sikker på hvad jeg gerne læse vidrer når jeg er færdig, men det skla jeg nok finde ud af.

Hvad er et studiewebsite

På dette studiewebsite vil du kunne følge med i mine opgaver og reflektioner i fagene komIT/infomatik på HTX Roskilde.

Hvert førløb vil have sin egen underside med en præsentation af emmet og opgveløsningen, samt en dokumentation af hvad jeg har gjordt undervejs, og en refleksion over hvad jeg har fået ud af at arbejde med forløbet.

Mine forløb

Grundforløb

Løbende logbog

I min logbog kan du, for hvert modul, se hvad jeg har arbejdet med, haft af udfordringer og fundet af løsninger, samt relevante links til mit vidrer artbejde.

Se min Logbog