Jeppe studiewebsite

Om mig

Om mig

Mine forløb

Grundforløb

Hovedforløb

Løbende logbog

I min logbog kan du, for hvert modul, se hvad jeg har arbejdet med, haft af udfordringer og fundet af løsninger. Samt relevante links til mit videre arbejde.

Se min LOGBOG