Velkommen til Elvedins Studiewebsite

Om Mig?

Jeg hedder Elvedin, jeg er 16 år gammel. I min fritid er jeg meget sammen med familien og vennerne, spiller fodbold går i fitness og spiller playstation 4 med mine venner. Jeg går på HTX i Roskilde, det er meget spændene og hyggeligt at gå der.

Hvad er et studiewebsite?

På dette studiewebsite vil du kunne følge med i mine opgaver og reflektioner i fagene komIT/informatik på HTX Roskilde.

Hvert forløb vil have sin egen underside med en præsentation af emnet og opgaveløsningen, samt en dokumentation af hvad jeg har gjort undervejs, og en refleksion over hvad jeg har fået ud af at arbejde med forløbet.

Mine forløb

Grundforløb

  1. Website
  2. Billeder
  3. Usability

Løbende logbog

I min logbog kan du, for hvert modul, se hvad jeg har arbjedet med, haft af udfordringer og fundet af løsninger. Samt relevante links til mit videre arbjede

Se min

  • Logbog