< Elanur Yücel studiewebsite

Elanur Yücel

Om mig:

Mit navn er Elanur Yücel.

Jeg har valgt at gå på HTX, fordi jeg godt kan lide naturfagligefag og generelt matematik osv. Efter HTX har jeg tænkt mig at læse vidre på DTU til civilingenør.

Mit studievalg?

Jeg har tænkt mig at vælge bioteknologi efter grundforløbet.

Grundforløb

1.G

Eksamen 2020

Løbende logbog:

I min logbog kan du, for hvert modul, se hvad jeg har arbejdet med, haft af udfordringer og fundet af løsninger. Samt relevante links til mit videre arbejde.

Se min LOGBOG

Studiewebsite

Elanur Yücels studiewebsite