Studiewebsite

Daniel Wichmann

Hej jeg hedder Daniel Wichmann og jeg er 16 år. Jeg bor i Roskilde og arbejde i Kvikly som servicemedarbejder. I min fritid kan jeg godt lide at udøve calestenick og tricking.

Jeg går i skole på HTX som 1.g så jeg er lige startede der, og jeg valgt e HTX fordi at det er en mere matematisk skole og ikke så meget sproglig som de andre gymnatier.

Hvad er et studie website?

På det her studie website vil du kunne følge med på mine opgaver og de ting jeg laver i fage komIT/infomatik på Roskilde HTX.

Hvert forløb vil have sine egen underside med en opgaveløsning og vil vise hvad jeg får lavet under forløbet og hvad jeg har fået ud af det

Mine forløb

Grundforløb

Løbende logbog

I min logbog kan du forvente at se hvad jeg har arbejde med, og hvilke problemer og læsninger jeg her fundet.

Min logbog Logbog