Privatliv på nettet

Intro

Først vil jeg kom lidt ind på designet af min hjemmeside. Jeg har valgt at gå med et meget simpelt design, hvilket måske får det til at se ud, som om jeg ikke er særlig kreativ, men det er ikke sagen. Jeg har valgt at lave min webpage simpel, fordi jeg er blevet inspireret af store hjemmesider som gyldendal og wikipedia. Jeg synes man får et meget bedre overblik over alt indholdet og får en bedre forståelse af siden, et minus er så at den er mindre indbydene på grund af farve valget. Men for mig forekommer hjemmesiden mere proffesionel uden alle farverne.På denne side kommer jeg ind på privatliv på nettet, hvad er det og hvem bruger det, også hvilken betydning det har for dig. Jeg kommer også ind på hvordan man laver en god præstation, som jeg i den forbindelse har lavet om socialemedier på nettet.
Medier som Facebook for alt deres succes direkte fra brugerne. Jo flere brugere et medie har, jo mere attraktivt er det for firmaer som vil have reklameret for deres produkter. Facebook producerer reklamationsmuligheder, som bliver købt af andre firmaer. Firmaerne får på den måde deres produkt ud til et stor mængde brugere billigere end fysiske reklamer. Det er reklameordninger med firmaer, som er medier som Facebooks største indtægtskilde.
Det er vigtigt at vide, at man kan sende beskeder og dele billeder, uden at virksomheden bag hjemmesiden, sælger dine oplysninger til andre. Sagen er at hvis vores Personligedata ikke får nogen form for beskyttelse er der ikke noget der forhindre dem i at sælge dine oplysninger.

Garr Reynolds tips, præsentation

   
 1. I en præsentation er indeholdet det der bær, præstationen.

 2. Det er vigtigt, at når man fremlægger for et publikum, at man ikke fortæller dem alt. Det betyder publikum skal have mulighed for at tænke selv. 

 3. Det er ofte en god ide at efterlade nogle spørgsmål, hvor publikum begynder at undrer sig.
 4.  
 5. Så man derefter kan besvare. Det giver publikum en "aha oplevelse". 

 6. Inden man laver en fremlæggelse er det godt at have et overblik over, hvilke beskeder man gerne vil sende til publikum. Det kan man evt. gøre ved at skrive det op på et whiteboard inde man laver selve power pointen.
 7.  
 8. Der skal være klar struktur og sammenhæng i præsentationen, hvis man ikke har det kan det gøre publikum forvirret.

 9. En måde at kontroller du når ud til publikum, er at spørge "so what?" til præstationen, hvis du ikke har noget godt svar, så overvej at lave det om eller slette det.
 10. I forbindelse med præstationen, fortæl en historie (med relevans for emnet). På den måde kan man forklarer nogen mere kompliceret ting, med et noget nemmere sprog.
 11.  
 12. Til sidst er det vigtigt at kende sit materiale, da det hjælper med at fjerne nervøsitet. Vi frygter det vi ikke ved, så hvis vi kender vores materiale godt kan vi få et meget bedre flow.


Garr Reynolds tips, design.

   
 1. Det skal være simpelt

 2. Det er vigtigt ikke at bruge billeder på sit slide show, der ikke har noget med præstationen at gøre. Man behøver ikke at fylde en tom plads ud med et billeder og især ikke noget, der ikke giver mening.

 3. Det anbefaledes at bruge så lidt tekst som overhoved muligt.
 4.  
 5. Det bedre at give publikum en oversigt, med de vigtige ting, end at skrive dem ned i selve slide showet. 

 6. Det er okay at bruge effekter(animation) til slidesne, men pas på med at bruge for mange. Det anbefaledes at bruge mellem 2 og 3 effekter pr. slide.
 7.  
 8. Gør fremlæggelsen til din egen F.eks. Lav din egen baggrund til slidsne i stedet for at bruge PowerPoints, som de fleste har set.

 9. Brug gerne tabeller, statistikker og grafer, både til at sammenligne med og til at vise en stigning.
 10.  
 11. Det er en god ide at have en lille smule basis viden om farver. F.eks. Varmefarver: rød og gul, Kolde farver: Grøn og blå. Hver farve kan noget forskelligt hvad angår den psykelogisk del af hjernen.

 12. Brug helst ikke mere en slags skrifttyper, da det forekommer uprofessionelt.

 13. Brug gerne lyd eller videoer i din fremlæggelse da det både kan være med til at tydeligøre din pointe samtidig med at det fanger publikums interesse.

 14. Brug gerne tid på at sortere slidesne f.eks. Kan det være nogen af slidsne skal samles til en eller omvendt.
 15.  

Garr Reynolds tips, deliver.


 1. Det er vigtigt at have en interesse for det emne man snakker om, man kan nemlig hurtigt mærke det på en der ikke har.

 2. Det er førstehåndsindtrykket der bær meget af fremlæggelsen, de første 2-3 minutter har stor betydning for, hvordan publikum de ser dig.
 3.  
 4. Vi mennesker kan ikke holde koncentration i længere tid af gangen, så hvis er muligt så prøv at forkorte fremlæggelsen en lille smule. Det bedre at publikum vil have mere af dig end mindre.

 5. Det er en god ide at stå tæt på publikum, det gør, det nemmere for dig at få forbindelse til publikum.

 6. Brug evt. mus til de slideshow, så du ikke behøves at gå hen til computeren hver gang.
 7.  
 8. Brug evt. B tasten i PowerPoint til at få opmærksomhed fra publikum. B tasten gør skærmen sort indtil den bliver trykket på igen.

 9. Prøv at se om du kan få øjenkontakt med publikum i stedet for bare at kigge ud i rummet.

 10. Lad gerne lyset blive tændt, for hvis lyset er dæmpet eller slukket har publikum mere fokus på Power Pointen end dig.

 11. Hvis du fremlægger for en lulle gruppe kan du evt. bruge tv, hvis der er et til rådighed.
 12.  
 13. Hver en gentleman f.eks. Når folk stiller spørgsmål, så tak dem for at stille spørgsmålene.

Social medier


Opgave:

Vi har fået opgaven: "Dit barn flytter! ...ud på nettet. Hvad giver du det med, og kan du sove roligt?", som vi skal besvare med en fremlæggelse.

Process


Her ser i vores mindmap for fremlæggelsen.


Feedback fra fremlæggelse

Vores fremlæggelse fik masser af ros. Publikum mente vi havde fulgte Garr Reynolds tips og tricks, vi formåede at holde publikum fast og sørge for der var godt flow i fremlæggelsen. Vi fik også ros for at have inkludreret appelformerne: Egos, Logos og Patos.


Gimp træning


Process


På det første billede har jeg importeret et billede af en luftballon på billedet af Eiffeltårnet.Jeg klipper derefter billedet til vil af bruge nogle af Gimps mange værktøjer. Ved hjælp af staven kan jeg markere det blå himmel i luftballon billedet, derefter kan jeg slette det. så det ligner luftballon svæver i Eiffeltårnsbilledet.Her har jeg så leget lidt med at give luftballonen farve.

Kommunikation


Vi har fået til opgave at finde ud af hvordan man rammer flest med en plakat. Vi har svaret på en række spørgsmål, som vi så har sat op. svarene som vi har lavet, er de tanker der kommer til at ligge bag plakaten.

Hvad er det for en slags app?: Dette er en app, udgivet af trygfonden for at kunne sikre unge får en forståelse for sikkerhed på nettet. Appen udgiver guides, og tips og tricks der kan hjælpe unge.

Hvem er app til?: Unge på ungdomsuddannelser. Deres aldersgruppe er vigtig i forhold til, hvordan man kommer bedst i kontakt med dem, man skal gerne gøre den interessant i deres øjne, det kan man evt. gøre ved at finde ud af, hvilke ting der er på mode. Mange unge er vilde i det, hvis man på en eller anden måde kunne få det med i en reklame. Den unge aldersgruppe, er ikke aldersgruppe der tænker.

Hvordan får vi den frem til unge?: Vores medie er en plakat. Fordele: Hvis den placeres på store offentlige steder, er chancen for at mange ser den ret høj. Reklamer er gode til at få vist sin vare frem, såfremt at den altså er illustreret god nok. Ulemper: Ulemper er selvf. at unge ikke gider tage sig tid til at læse reklamer nøje igennem så den er nødt til at fange unges blik med det samme og vække interesse.

Hvad effekt har det på de unge?: Det skal vække interesse hos de unge, så de får lyst til at prøve produktet, i dette tilfælde appen.

Hvilke udfordringer er der?: At unge ikke kigger på reklamen At den måske ikke fanger unges interesse Man kan ikke tvinge unge til at installere den Men reklamen skal være så indbydende og tillokkende at vi får overbevist unge om at de har brug for den.

Udvikling af plakat


Opgave:

Vi har fået til opgave at lave en plakat for en app ved navn "Mit digitale selvforsvar"

Proces


Vi fik til opgave at lave en masse eksempler til en mulig plakat, på billedet ses nogle af ideerne.

Feedback


Der kunne godt bruges en introduktion, som fortæller om emnet og hvad det er vi har med at gøre. Der mangler lidt forklaring til billederne, som forklarer procesen. Der mangler nogle emner og forkalring om processen, med det sagt, har den en god præsentationsværdi. Som sagt mangler der noget forklaring, og det har selvfølig betydning.