youtube.com

Her er noget info om hvad hele projektet handler om, hvad er vigtigt og hvad har jeg lært. Øverst er der et link til vores reportage

Logbog dato: 26/2

Vi skrev noter til teksten file:///C:/Users/Bruger/Downloads/Fokus-film%C3%A6stetik%20(2).pdf som handler om grundstenen ved levende billeder/film. Dem kan man se lidt neden under.
Efter vi havde skrevet noter talte vi om det vi havde skrevet i par for at se om begge forstod det.
Derefter så vi de 2 film klip på siden https://sites.google.com/view/komitc-levendebilleder/%C3%B8velse-1-film%C3%A6stetik?authuser=0 for derefter/imens at analysere den kort med de nye begreber vi blev bekendte med.

Grundelementer

Indstilling: En række enkeltbilleder, der er optaget af et enkelt kamera uden stop(fra start til slut)
Scene: En scene er en række indstillinger som er samlet til en afgrænset handling i et tidsrum og sted.
Sekvens: En række scener som laver et længere handlingsforløb.

Beskæring: afstand fra kamera til motivet (man måler efter den menneskelige krop.)


Supertotal: miljøet og personerne. Kobling mellem sekvenser
Totalhalvtotal: total=hele personen halvtotal=lige over knæet og lige over hovet
Nær: kun hovet og ingen omgivelser(miljø)
Halvnær: lige over hoften lige over hovet. Miljø næsten væk
Ultranær: En detalje af person f.eks. øjne

Vinkel

Frøperspektiv: kameravinkel under motivet(set nedefra) Normal: kameravinkel samme niveau som motivet Fugleperspektiv: et niveau over motivet

Klipning

Kontinuitetsklip: usynlig klippeform, det er den logiske måde at klippe på så tilskueren oplever det narturligt og vil derfor ikke lægge mærke til det. Montageklip: man klipper til et billede som har en bytydning for filmen og hvordan man skal forstå den. (synlig klipning da dether er meningen af tilskueren skal lægge mærke til motivet man har klippet til og have en form for holdning til det)

Logbog dato: 1/3

Her skrev vi noter til teksten file:///C:/Users/Bruger/Downloads/radiointerview%20(1).pdf som handler om de forskellige interview former og derefter lavede vi øvelse 2 https://sites.google.com/view/komitc-levendebilleder/%C3%B8velse-2-interviewteknik?authuser=0 som handlede om at vi skulle interview hinanden i par af 3 hvor der var en som var observerende og kommenterede hvordan det gik, mens at de 2 andre interviewede hinanden.

Vi fik alle 3 en interwiew rolle og den observerende gik på skrift således at vi alle blev interwiewet og alle fik lov til at være den spørgende.

Logbog dato: 5/3

Her skrev vi noter ned til hvad reportage genrens kenetegn var.

Kendetegn ved en reportage:
Journalitisk nyhedsgenre som kan findes i aviser og netaviser
Man skal føle man er til stede på det beskrevne område. Området skal være et sted man normalt ikke kommer som en by efter et terror angreb eller et surfer miljø i klitmøller.
Journalisten er læserens øjne, øre og næse i det fremmede miljø: Hvordan ser der ud, hvilke lyde er der, hvad sker der.
Reportager kan derfor følge en ældre på et plejehjem, en politiker midt i en shitstorm eller en flygtning på vej til Danmark, og læseren får derfor en oplevelse af, hvordan det er at være lige præcis dér
Man kan sige, at reportagen danner en form for filmisk optagelse af, hvad der sker i det miljø, journalisten befinder sig i
Derfor anvender journalisten et malerisk sprog, som indeholder en lang række konnotationer, der skal gøre det muligt for læseren at leve sig ind i, hvordan det er at være i miljøet. Sproglige billeder og sproglige virkemidler er en helt central del af en analyse af en reportage. Ydermere er der interviews fra de, der er i miljøet.
Det er vigtigt for reportagen, at journalisten er tekstens jeg-fortæller, og hun beretter kun om det, hun kan se og høre.

Logbog dato: 08/03 2019

I dag har vi færdiggjort valget af grupper og udarbejdet nogle arbejdsspørgsmål som vi kan gå ud fra i udarbejdelsen af vores reportage.

Jeg endte i gruppe med Ask og Silas. Vores selvvalgte emne er at vi vil finde ud af/beskrive hvordan det er at gå i en 1. G HTX klasse. Vi tænker at vi vil prøve at dække så mange aspekter som muligt af det at gå i skole på HTX og især hvordan sammenholdet er i klassen/på skolen.

Logbog dato: 12/03 2019

I dag lavede vi et storyboard som skulle give os en idikation på hvordan vores reportge skulle opbygges og hvilke klip vi skulle klip og indstillinger vi skulle skyde.
Derefter gik vi ud og fik nogle få klip i kassen.

Logbog dato: 19/03 2019

I dag fik vi skudt de sidste billeder i kassen samt interviews. Derefter gik vi i gang med at udvælge de klip ud som vi ville bruge til reportagen ud fra vores storyboard. Derefter gik vi i gang med at redigere filmen.