The reason

Hvorfor jeg har lavet denne hjemmeside

Vi havde en opgave i skolen hvor vi skulle lave en hjemmeside/ Portfolio/Studieweb
Denne sides formål er at vise at jeg gjorde det