Noter

Indhold


Home
Om mig
Opgaver
Noter
XXXXXX

Layers


Man opbygger apps i flere lag,så man kan beskytte dem sepperat, udvide dem forskælligt
eller arbejde kun i den ene uden at kunne nå de andre (mere sikkerhed).
ERDs


-Entity relationships Diagrams - et diagram om hvordan de hænger sammen,

Attributes


- hver "kollone" i kasserne ????? - dem der ikke ændrer sig

fx. også hvor mange der er disse tegn ( \/ \/ ) og de fortæller hvor mange rellationer de har/kan have
Det er smart at gøre i forhold til store databaser - tegnes med bokse. helst ikke "many to many"Her måske?

Databaser


- Meget info opbevaret, opdateres hentes og organiseres fra et sted

Primary keys (PK)


- For at kunne skælne fx kunde fra hinanden de er Unique, never changing, never null (tom)

Forigen key (FK)

- refference til en af de andre bokse, fx. hvem bestililer. ikke nødvændigvis unik, kan være flere

Composit primary key


-for at der er en unik, men ikke noget ID til dem, så kan man sammensætte den så den er.

Boksene generelt

- kan deles og måske skal man sætte "enheder" på fx. tekefon nummer skal være tak med 10 cifre.

10-01-19

Some of The Most Important SQL Commands

SELECT - extracts data from a database
UPDATE - updates data in a database
DELETE - deletes data from a database
INSERT INTO - inserts new data into a database
CREATE DATABASE - creates a new database
ALTER DATABASE - modifies a database
CREATE TABLE - creates a new table
ALTER TABLE - modifies a table
DROP TABLE - deletes a table
CREATE INDEX - creates an index (search key)
DROP INDEX - deletes an index


Behøver ikke være store bogstaver. slutter med ;
SELECT * FROM kategori_navn- vælger fra et bestemt kategori
SELECT * FROM ka_na WHERE fx ID = det_du_søger

AND og OR fx SELECT * FROM ka_na WHERE fx land = XXXX AND by = YYY ---- her finder man alle der bor i XXX i YYY

SELECT * FROM ka_na Where fx land = XXXX OR land = YYYY ---- Her finder man alle dem der bor enten i XXXX eller YYYY

SELECT * FROM ka_na WHERE NOT fx land=OOOO ---- Her viser den alle dem der ikke er fra OOOO


ORDER BY, hvor man kan sortere det efter en af kollonnerne

Structured Query Language = SQL

BlockchainKæde af blokke med info
1991 orginal
2009 bitcoin
block består af - data, hash, hash of previous block - så den ved hvilken block der var før.
Hash er dens "ID" og den ændrer sig når der ændres noget. - derfor hvis man ændrer en block bliver de næste "ugyldige" og defor er den svær at hacke / ændre på.
Genesis block - den første block -
broof of work - "forsinkelse" på ændringer i block, så der går fx 10 min før den kan ændres/laves en ny.
P2P network - flere kopier af kæden, så man kan verificere informationen - så alle skal ændre hvis der skal ændres.så man skal hacke over 50% af P2PAI


Kunstig inteligens, mange beskeder der sendes rundt, som i hjernen.
Clasificering - sorterer hvilken slags / gruppe noget er
Desition tree - hvilke valg der kommer efter hvilke, så den kan gætte hvad det er
Robotter
Kan lave opgaver aftomatisk., bruges til mange ting.
Robot - ordet kommer fra ordet Robotta = slave
Automatons - menneskelige figurer der gør ting automatisk, som at slå på klokke.

Controle loop - rykker fx. noget indtil det er det "rigtige" sted.
Negative feedback loop, med en secor, et spørgsmål og en "funktion" som fx. er vi det rigtige sted? nej -> kør videre, tjek efter er vi det rigtige sted? -> osv.
PID controlers - dem der prøver at undgå at den fx. enderr i et "loop" hvor den misser målet, går tilbage misser osv. så den beregner hvor meget mere / mindre men skal bruge for at ramme rigtigt.
Sophia - en android, men de virker ikke helt "virkelige".
Azimov´s lov -
1) robotterne må ikke skade mennesker,
2) robotter skal adlyde mennesker ift lov 1,
3) de skal beskytte sig selv i forhold til lov 1 + 2.

Quantom computer
Delene er blevet meget små, næsten så små som atomer =lidt problem kan ikke laves mindre
Lavet af "bits" altså 1 eller 0 taller / tændt slukket.
14nm for en transister 8 gange mindre end en virus.
Quantecomputere bruger Cubits i stedet, så de kan også være 1 eller 0 men de kan være begge to mellem?
Så de kan have "flere" 0/1 fordi de kan være dem alle sammen.
Kan lave flere samtidig - og er hurtigere end alm. og bedre til at lave simulationer.
4P modellen
En måde at bedømme et produkt?
Udvikle af Jhon Bessant og Joe Tidd
Der er 4 akser - længere ude er mere radikal - man afsætter en på hver akse så det bliver en firkant (Som Belbins)
1) Proces - Hvordan det laver
2) Paradigme - Selvforståelse? En ændring i måden de gør ting
3) Position - hvem der er målgruppen
4) Product - Et andet produkt.
Grafisk design Proximity - sætter tilg der "passer sammen" sammen i grupper, med afstand til andre grupper.
White space - de steder hvor der ikke er noget, vigtigt at have noget af det.
Aligment - det er vigtigt at sætte tingene op så der er "linjer" mellem tingene, og de står på række.
Contrast - for at fange opmærksomhed / gøre nemmere at se, ved forskellig, størrelse, farve, teksttype osv.
Repetition - Gentagelser, fx. samme nuancer af farver, samme slags punkter, former osv.