John's ssstudiewebsite

Hvem er jeg

Som skrevet i titlen, er mit navn John. jeg er studrende ung herre på RTS HTX. Min hjemstavn er Albertslund, som man kan se på billedet nedenunder. Jeg er ej helt ny til HTML og CSS, da jeg er gået om fra 2g, dog tror jeg kun, at dette vil tillade mig at kunne lære mere.

Jeg valgte RTS HTX Roskilde på grund a dens localition og lette transport, og har også valgt at gå om her i denne nye ASF klasse. Jeg har valgt at lade være med at tænke på hvilke et job jeg vil søge efter skole, indtil at jeg går i 3.g.

Det kan være at du får brug for at lave flere afsnit med <p> tagget

Hvad er et studewebsite?

Et studiewebsite er et middel lavet af en studerende der har lyst/skal lære omkring hvordan internettet fungere. Dette optræder i form af en hjemmeside der ligner noget allà denne. Et studieweb kan have mange links og forgreninger til forskellige projekter som eleven laver eller har lavet igennem deres forløb.

Mit studiewebsite er lavet i forbindelse af mit informatikforløb på RTS HTX Roskilde. Hvilket vil sige at du som læser vil kunne finde alt mit arbejde på dette studiewebsite.

På dette studiewebsite vil du kunne følge med i mine opgaver og reflektioner i fagene komIT/informatik på HTX Roskilde.

Hvert forløb vil have sin egen underside med en præsentation af emnet og opgaveløsningen, samt en dokumentation fa hvad jeg har gjort undervejs, og en refleksion over hvad jeg har fået ud af at arbejde med forløbet.

Mine forløb

Grundforløb

Løbende logbog

I min logbog kan du, for hvert modul, se hvad jeg har arbejdet med, haft af udfordringer og fundet af løsninger. samt relevante links til mit videre arbejde.

Se min LOGBOG