Gå tilbage til Home
Min første side

Afluttende projekt

Nu er vi gået i gang med det afsluttende projekt, som er den opgave vi kan komme op i til eksamen hvis vi trækker kominikation/it. Vi kommer til at have x antal moduler til at lave på opgaven over i skolen. Man kunne selv vælge om man ville lave opgaven individuelt eller om man ville lave den i grupper.

1. modul 1/4 2019

I det første modul skulle vi nå at lave en del ting. Vi skulle nå at vælge opgave, danne grupper, oprette en projektside osv.

Valg af opgave ---> Jeg har valgt at lave opgave 1, omkring levenede billeder.

Gruppedannelse (hvis ikke du går solo) ---> Jeg har valgt at være i gruppe med Josephine og Victoria.

Oprettelse af en projektside på dit StudieWeb ---> Jeg har fået lavet nogle ekstra kasser og dermed fået lavet en projektside på mit studieweb som jeg vil opdatere fra gang til gang.

Have formuleret præcist hvad projektet skal opnå ---> Vi vil gerne lave en god opgave, og opnå alle de mål der er til projektet. Vi har valgt den ogave med de levende billeder, så vi vil gerne lave en film, med fokus på en målgruppe inden for alderen 14-19 år. Vores fokus i filmen vil vi gerne ligge på de unge brugere af de sociale medier, vi vælger derfor at have fokus på unge der bliver udstillet og udsat for hate på de sociale meder.

Have påbegyndt og dokumenteret dine første undersøgelser ---> Vi Ville gerne have undersøge hvordan vi får vores medie ud til den målgruppe som vi gerne vil ramme. Vi har derfor været inde og kigge på nettet, altså blandt andet på nogle af de sociale medier og vi er nået frem til at det mest er de unge mennesker i aldersgruppen 14-19 år der er særligt grove i deres færden og de spydige kommentere de skriver på de sociale medier.

2. modul 3/4 2019

I det andet modul har vi skulle lave en kominikationsplan. I min gruppe har vi snakket ret meget om hvilken målgruppe vi gerne vil ramme, hvilket medie vi ville gøre det ud fra og så bare generelt om hvordan vi ville løse opgaven.

Budskab ↔ Udformning ---> Vores budskab omhandler mennesker som bliver udsat for hate på nettet. Lad vær med at nedgøre dine medmennesker på de sociale medier, da det kan have voldsomme effekter for modtagerne.

Medie ↔ Udformning ---> Vi laver en kortfilm.

Målgruppe ↔ Udformning ---> Vores målgruppe ligger inden for alderen 13-19 år.

Afsender ↔ Udformning ---> Os, Caroline, Josephine og Victoria. Vores afsender er Facebook og Instagram - en sammenligning af disse to medier.

Kommunikationsmiljø ↔ Udformning ---> På de sociale medier, Online miljø

Derudover har vi idag også lavet et gantt-diagram for at holde styr på vores komunikationsplan.

3. modul 09/04-2019

I det 3. modul vi har haft til at arbejde med vores afsluttende projekt, har vi i min gruppe lavet et moodboard for at komme igang med at idegenerere. Et moodboeard er et slags planche af billeder som vi syntes har en eller anden sammenhæng til vores emne. Vi har valgt at sammensætte et moodboard af nogle billeder som vi syntes fortæller noget om krænkelse på de sociale medier. Billedet nedenfor er vores moodboard.

4. modul 26/04-2910

Idag i det 4. modul vi har haft tid til at arbejde med vores afsluttende projekt. Da vi i min gruppe har valgt at lave en kortfilm har vi idag tegnet et storyboeard på to stykker papir. Det har vi gjordt for at få nogle ideer til hvordan vores film skal hænge sammen og hvilken scener der skal indgå i filmen. Vi blev færdige med vores storyboard, som jeg har sat nogle billeder ind under her.

Herunder billederne vil jeg lige forklare hvad der sker trin for trin, altså hvad der kommer til at ske i hver scene.

Trin 1. Der bliver taget billeder til instagram.

Trin 2. Billedet bliver lagt op.

Trin 3. Andre omtaler/ kommentere billedet der er blevet lagt op negavtivt.

Trin 4. Pigen der lagde billedet op, modtager mange kommentaere. Ikke den positive del.

Trin 5. Pigen bliver meget pårvirket af alle de hate kommentaere hun modtager. Pigen begynder derfor at få selvmodstanker og i sidste ende cutter hun i sig selv.

Trin 6. Næste dag i skolen sidder pigen og græder på toiletet, en veninde kommer ud til hende. Hun spørger om hun er okay, og om de skal snakke omkring hvad der sker.

Trin 7. De går ud og sætter sig på en bænk, og begynder at snakke probelmerne ud. veninden støtter hende i dette problem, og siger derfor hun skal kæmpe imod.

Trin 8. De mange hate kommentaere strømmer stadig ind på hendes mobil, men hun husker at hendes veninde sagde hun ville støtte hende. Hun skulle kæmpe imod...

Trin 9. Pigen ligger derfor endu et billedet op.

Trin 10. Men episoden gentager sig og det hele sker igen, det går bare i ring og det bliver værre og værre. Hun vælger derfor at græde sig selv i søvn.

Trin 11. Dagen efter dukker ikke op i skolen, folk snakker bag om ryggen på hende..."hun er sikkert ude og tage flere klamme billeder til hende instagram". Men sandheden er at hun dukker ikke op fordi hun havde taget sit eget liv....

Trin 12. Til sidst går i filmen i sort, og kortfilmen slutter.

5, 6 & 7 modul.

I de her tre moduler har vi i min gruppe fokuseret meget på at komme langt med rapporten. Vi har ikke haft mulighed for at filme, da der har være sygdom i gruppen, så i stedet har vi fået skrevet næsten hele vores rapport da det er der vores fokus har ligget. Målet for de to næste moduler er at vi skal have filmet og redigeret vores video. Det kommer nok til at blive lidt presset men vi er i gruppen blevet eninge om at vi godt kan nå det.

  • Klik her for at se vores forløbig rapport
  • Aflevering af rapport og kortfilm

    Dette er vores kortfilm.

    Dette er vores rapport

  • Rapport