Eksamensprojekt 2019


Hvad har vi valgt?

Vi har valgt at løse opgave 1 (Levende billeder), da vi i denne gruppe dagligt beskæftiger os med levende billeder i mange former, og derfor synes vi det kunne være interessant selv at fremstille en gennemarbejdet video med et vigtigt budskab.

Opgaveformulering(Case)

Vi har selvfølgelig fået stillet en opgave formulering til denne opgave, også kaldt en case.
Case: Måden, vi taler sammen på på nettet, har været genstand for debat i stort omfang. Generelt er man bekymret for, om det, der kunne være en gave til den demokratiske proces d.v.s. platformen, hvor alle, høj som lav, ung som gammel o.s.v., kunne komme til orde og få sine synspunkter hørt, i stedet bliver en skueplads for hadefulde ytringer og mobning. Trolls, hate speech, fake news og i det hele taget nedsættende og udskammende indlæg kan nemt afspore en konstruktiv udveksling af holdninger i debatten. Derfor er medierådet for børn og unge, og ministeriet for børn, undervisning og ligestilling gået sammen om at skabe en kampagne, der skal styrke unges demokratiske og digitale dannelse, og bidrage til den gode tone på nettet.

Problemformulering

Vi har i opgavebeskrivelsen fået af vide, at vores målgruppe skal være unge. Vi vil derfor gerne fokusere på grundskoleelever, og det vil vi gerne, fordi at mange af disse har en tendens til at bruge store mængder af deres tid, på de sociale medier, og da man som grundskoleelev stadig er inde i skolemiljøet, og dermed er meget modtagelig overfor nye informationer og kampagner.

Vi vil gerne have fat i de elever, som holder sig fra debatterne på de sociale medier, og som måske føler at de ikke er en naturlig del af fællesskabet grundet den hårde tone der kan opstå på de sociale medier. Vi vil gerne hjælpe dem, i form af at give målgruppen en forståelse af, at de også er vigtige i det digitale fællesskab, og skabe en video, som kan give dem mod på at deltage aktivt i f.eks politiske debatter på de sociale medier.

Vores mål, er som tidligere nævnt, at hjælpe vores målgruppe med deres digitale dannelse, og med det mener vi, at vi vil skabe en video, der sætter fokus på vaner, opførsel osv. på de sociale medier. Det er dermed vigtigt, at vi tilpasser budskabet til vores målgruppe, da vores video skal være til for dem og ikke omvendt. Det er også vigtigt at vores video er fangende for den givne målgruppe, og at vi anvender værktøjer der kan hjælpe os til dette. Vores budskab skal også være nemt læseligt, da målgruppen er grundskoleelever.(Dette er taget direkte fra vores rapport)


Hvad har vi tænkt os og hvordan udfører vi dette?

Moodboard

Vi startede selvfølgelig ud med at lave noget idegenerering, det gjorde vi ved hjælp af et moodboard. Moodboardet er rigtig godt til at komme til at sætte tankerne i gang. Moodboardet fungerer nemlig ved at man sætter nogle billeder ind, hvor man så skaber nogle tanker ud fra disse billeder.Her ser vi så vores moodboard.
Det har vi så brugt til at gøre os nogle tanker og få nogle idéer.


Kommunikationsplan

Som ses på billedet højerestående, ser vi her elementer som er afhængige af hinanden det vil sige, at hvis man nu ændrer på den ene parameter, så er du også nødt til at ændre de andre. Denne kommunikationsplan er meget vigtigt element i vores projekt, da den samler vores projekt, i form af udformnings elementet i midten af denne model.Herunder ser vi de fem parametre udfyldt. (Taget direkte fra rapport)

Målgruppe:

Vores målgruppe er primært grundskole elever i de afsluttende klasser. Grundet til dette, er fordi at vi mener ud fra denne kilde, at piger har en tendens til at bruge de sociale medier i et ret stort omfang. Derfor ville vi gerne prøve at forebygge dette problem, og gøre dem opmærksom på det allerede i syvende, ottende og niende klasse.

Afsender:

Vores afsendere medierådet for børn og unge og ministeriet for børn, undervisning og ligestilling, har som udgangspunkt det til fælles, at de gerne vil fremstå som en hjælpende hånd, uden at virke som en streng forælder, men nærmere en slags digital ‘’ven’’ med gode råd og fif, som man i øvrigt altid kan henvende sig til.

K-miljø:

Vi ville gerne appellere til vores målgruppe ved hjælp af platformen Facebook. Grundet til dette er fordi at vores case, eller problemstilling, den foregår på facebook, derfor er det oplagt at formidle budskabet via platformen facebook.

Medie:

Vores medie er en video, og det er det fordi at målgruppen befinder sig i et nyere ‘’univers’’, hvor de dagligt støder på videoer. Derfor mener vi at unge har et godt, udviklet egenskab til at analysere og gennemskue budskaber i videoer.

Indhold:

Budskabet er som tidligere nævnt, at fortælle unge hvordan det foregår på de sociale medier, at tonen og opførslen er for hård mod andre mennesker. Derfor vil vi gerne sætte en pige i fokus, som har været ude for nogle af de ekstreme ting, der kan opstå på de sociale medier. Hvor hun så fortæller omkring hvad der er sket, derved kan vi forhåbentlig få fanget vores målgruppe, og få dem til at reflektere over deres opførsel og tone på de sociale medier.

Udformning:

Vi vil gerne sætte en person fra målgruppen i centrum i vores film, for at sætte fokus på at de som bliver udsat for denne form for konflikter der kan opstå på de sociale medier, en dag kunne ramme dem selv eller deres nærmeste. Dette vil forhåbentlig øge deres tanker, og deres refleksioner.
Dette er som sagt nogle punkter som er meget afhængelige af hinanden. Derfor er det vigtigt at være meget klar i spyttet her, da det skal bygge produktet op, som også er det midderste punkt udformning.Tidsplan

Her har vi så lavet en tidsplan. Det har vi gjort ved hjælp af et GANTT-Diagram, for at skabe noget mere struktur i vores arbejde. Dette skaber også et overblik over hvad man har lavet, og hvad man skal. Derfor er det en meget god rettesnør for et projekt.


Præcision af målgruppe

For at præcisere vores målgruppe og beskæftige os med en bestemt, har vi lavet en persona. Grunden til at vi har lavet en persona, det er for at få et tæt forhold med vores målgruppe, dette giver et bedre produkt, da man kan skræddersy sine andre parametre i kommunikationsplanen og gøre dem endnu mere præcise. Derved kan vi appelere bedre til den givne målgruppe

PersonaSkitsering

Her under har vi så fremstillet et såkaldt storyboard, hvor vi har tegnet første udkast af hvordan vores film skal se ud. Meningen med et storyboard det er at man har nogle designovervejelser, som man så kan lave nogle iterative processer ud fra, hvor man så kan ændre på sit første udkast, som er vores storyboard. Dette er dog kun første udkast, så derfor kan man ende ud i at ændre det meste, hvis ikke det hele, men det er idéen om at få det ned på papir, så man har et mål at gå ud fra. Dermed har man meget mere struktur i sin process.
Som vi kan se på storyboardet, har vi tegnet vores hovedperson i et nært-perspektiv, hvor så baggrunden og alt omkring hende er sløret, det er så den givne målgruppe som kan relatere til dette, hvor vi så ville fortælle hovedpersonens historie, og starte in medias res, da vi skal fange vores målgruppe, så hurtigts som muligt. Det gør vi ved at komme men nogle groteske kommentarer, derved fanger vi opmærksomheden på vores seere. Grunden til vi gerne vil gøre nært-perspektiv til at starte på, det er fordi vi gerne vil have, at seeren skal komme tæt på hovedpersonen fra start.


Storyboard 1. udkast

Her under har vi så lavet en lille ændring i vores storyboard. Hvor vi i stedet interviewer vores hovedperson, så skal hun fortælle en historie omkring hvad der er sket, hvor vi så filmer hende over-shoulder, da vi gerne vil inddrage vores seere så meget som muligt, da det giver en fornemmelse af at man er der.
Vi har også indsat en ny scene, hvor vi filmer igen over-shoulder på vores hovedperson, hvor hun så scroller ned over en facebook side, hvor hun enten bliver talt grimt til eller andre. Det gør vi igen for at inddrage vores seere, i stedet for at bare vise opslagene på skærmen, så sætter vi hovedpersonen ind i billedet.


Storyboard 2. udkast

Prototype

Her ser vi at vi har lavet vores første prototype.
Vi skulle helst have haft en pige til vores film, men da vi ikke kunne finde en pige, måtte vi gå til plan B hvilket var en dreng.
Det vi ser her det er, at vi prøver at filme denne her første scene, hvor vi filmer vores hovedperson i nært perspektiv, hvor så vi har meget dybdefokus på vores kamera. Det gør vi fordi vi gerne vil skabe denne her form for isolation.Vores endelige produkt

Her ser i så vores endelige produkt. Vi har fået stillet til opgave om at vi skulle prøve at få tonen på de sociale meder bedre. Det har vi prøvet gøre ved hjælp af denne video.
Nedenunder ser i også vores rapport og vores film eller video som en MP4 fil.

Vores video(MP4 fil)

Vores rapport
Konklusion: (Taget direkte fra rapporten)
Vi kan ud fra vores video, konludere at vi har lavet et produkt, som på mange måder kan hjælpe målgruppen med digital og demokratisk dannelse. Produktet formår, at gøre sig relaterbart for målgruppen, idet videoens hovedperson er tæt på målgruppens alder, og derudover også anvender facebook i videoen, og dermed skaber en seriøsitet og gør budskabet meget virkelighedstro/realistisk. Vi er dog ikke helt lykkedes med at gøre det let gennemskueligt, da vores video er forholdsvis kort, med mange klipninger, og dermed kan virke til at foregå i et meget højt- og måske uoverskueligt tempo, som kan gøre det svært at få alt med som séer.